DESATERO rad…

1. Kupovat jeté vozidla od prověřených prodejců.

2. Prověřovat si finanční situaci prodejců ( prodejní zázemí, recenze… ).

3. Vždy kupovat jeté vozidlo na základě podepsané kupní smlouvy za přítomnosti odpovědné osoby prodejce.

4. Nekupovat jeté vozidlo od nahodilých prodejců na podezřelých místech ( parkoviště, čerpací stanice…).

5. V případě koupě na splátky si nechat předložit kalkulaci ještě před složením zálohy, akontace… apod.

6. Požadovat garanci vrácení kupní ceny při zjištění nesrovnalostí v právním původu vozidla.

7. Požadovat možnost prohlídky technického stavu vozidla, zkušební jízdu v požadované délce. Při prohlídce klást důraz na funkčnost veškerých prvků výbavy.

8. Vždy kontrolovat rok výroby, pravost VIN kódu vozidla a dalších idetifikátorů vozidla, protože mnoho nahodilých prodejců umí dobře maskovat vážné závady.

9. Vždy prověřovat, zda vůz není v leasingu, zástavě, soudní úschově, atd.

10. Znovu prověřit, nebo si nechat garantovat původ vozidla těsně před koupí.